بهترين رستورانهاى هفته از نظر شما كاربران

درباره ی شیلان

سفارش آنلاين محصولات محصوليى به دليل مزاياى بسيارى كه دارد به نوعى فرهنگ جديد سفارش محصولات محصوليى در كشور تبديل شده است هدف از اين تكنولوژى مثل رسالت تمامى ابزارهاى پيشرفته و جديد تكنولوژى ؛ راحتى ؛ صرفه جويى در زمان و هزينه انسان ها است ما هم به نوبه خود سعى داريم سهم كوچكى در اين تحول بزرگ داشته باشيم و خدماتى در خور و شايسته شهروندان بندرعباس به آنها ارائه دهيم