بهترين رستورانهاى هفته از نظر شما كاربران

شاورما دمشق الاصیل

چهارراه پردیس. به سمت خیابان طلوع
شاورما
رستوران فعال نمی باشد

کافه اصلی

بندعباس - میدان تست - خیابان تست ...
انواع نوشیدنی های گرم و سرد
رستوران فعال نمی باشد

تست شماره 1

Bandar e abbas - hormozagan - IR ...
تمامی محصولات ی که خیلی سریع ...
رستوران فعال نمی باشد